Sektorová rada Elektrotechnika

  • O sektore
  • Zoznam členov sektorovej rady
  • Zoznam garantovaných zamestnaní
  • Aktuality z odvetvia
  • Dokumenty na stiahnutie
  • Fotogaléria

testČloveka už od pradávna zaujímali rôzne záhady prírody a mnohé z nich súviseli s javmi, ktoré dnes skúma a využíva moderná elektrotechnika. Najznámejšími svetovými priekopníkmi v oblasti elektrotechniky boli vedci ako napr. Alexander Graham Bell (vynálezca telefónu), Thomas Alva Edison (najznámejšie Edisonove vynálezy - fonograf predchodca gramofónu a žiarovka), Michael Faraday (objavil elektromagnetickú indukciu, samoindukciu, zákony elektrolýzy, diamagnetizmus, benzén), Nikola Tesla (vynálezca a konštruktér mnohých elektrických strojov a prístrojov, jeho patenty a teoretická práca formovali základ moderných systémov na striedavý prúd (elektrická energia), vrátane polyfázových energeticko-distribučných systémov a motorov na striedavý prúd, ktoré umožnili začiatok etapy zvanej Druhá priemyselná revolúcia a v neposlednom rade nesmieme zabudnúť na slováka Jozefa Murgaša: (17. február 1864, Tajov-Jabríková, Slovensko – † 11. máj 1929 Wilkes Barre, Pensylvánia, USA) bol rímskokatolícky kňaz, maliar, slovenský vynálezca, priekopník bezdrôtovej telekomunikácie. Pravdepodobne ako prvý na svete uskutočnil rádiový prenos hovoreného slova. Svojimi patentmi si získal uznanie celého sveta.

Pri predstavovaní pracovnej oblasti elektrotechnika je potrebné spomenúť niekoľko základných pojmov, ktoré nám pomôžu objasniť, čo to vlastne elektrotechnika je a čo všetko s ňou súvisí. Elektrotechnika je vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom a využitím elektrickej energie. Podľa množstva energie, s ktorou sa v rámci elektrotechnických činností pracuje, môžeme odbory elektrotechniky rozdeliť na slaboprúd a silnoprúd.

Silnoprúdová elektrotechnika sa orientuje najmä na elektrické stroje, ktoré menia formu elektrickej energie (napr. elektromotor mení elektrickú energiu na točivý mechanický pohyb) alebo parametre elektrickej energie (napr. transformátor mení napätie/prúd pri zachovaní výkonu). Dôležité sú tiež elektrické prístroje, teda zariadenia, ktoré sú súčasťou rozvodu elektrickej energie a slúžia napr. na istenie, reguláciu, spínanie, spúšťanie, meranie a pod. Do oblasti silnoprúdovej elektrotechniky patrí aj oblasť elektroenergetiky, ktorá sa zaoberá výrobou, prenosom a distribúciou elektrickej energie. Ďalšími oblasťami, ktorými sa zaoberá silnoprúdová elektrotechnika, sú elektrické pohony, elektrická trakcia a výkonová elektronika.

Slaboprúdová elektrotechnika pracuje s menším množstvom energie a zaraďujeme do nej napr. oblasť elektroniky (audio, video prístroje – TV a rozhlasové prijímače, CD a DVD prehrávače, zosilňovače, mobilné telefóny a pod.), v ktorej zohráva dôležitú úlohu najmä elektrická vodivosť v polo­vodičoch, plynoch a vo vákuu. Ďalšou významnou oblasťou je mikroelektro­tech­nika, kde sú dôležité fyzikálne a technologické otázky miniaturizácie elektronických obvodov. Najznámejším príkladom využitia mikroelektrotechniky je výpočtová technika – počítače, tlačiarne, monitory, notebooky, ktorých nosnými súčiastkami sú integrované obvody. Pomocou najmodernejších technológií sa dá vyrobiť až niekoľko miliónov miniatúrnych elektronických súčiastok (tranzistorov) na 1 mm².

Je potrebné spomenúť aj optoelektroniku, ktorá sa zaoberá interakciou svetla s elektronickými prvkami. Optoelektronické prvky sa využívajú napr. pri snímaní a zobrazení obrazu (v televízii), osvetlení a pri prenose informácií (prostredníctvom optických vlákien alebo vzduchom).

Do oblasti elektrotechniky patria aj medziodbory ako napr. automatizácia, kybernetika, meracia technika, elektrotechnológia, mechatronika, autoelektronika, biomedicínska technika, zabezpečovacia technika, elektroakustika a rádiotechnika.

Slovenský priemysel prechádza a zažíva od začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia štrukturálnu zmenu. Tá sa za ostatné roky zrýchlila aj vďaka dopadom hospodárskej krízy. Najväčšie kvalitatívne, ale aj kvantitatívne zmeny je badať najmä v elektrotechnickom priemysle. Toto odvetvie dnes tvorí jeden z podstatných pilierov priemyslu a celej slovenskej ekonomiky.

Elektrotechnický priemysel na slovensku v číslach:

Použité zdroje:

  1. http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrotechnika
  2. http://www.elektrotechnika.sk/index2.html
  3. http://www.sario.sk
  4. Štatistický úrad SR / za vybrané divízie podľa SK NACE Rev. 2

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie