Sektorová rada Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály

  • O sektore
  • Zoznam členov sektorovej rady
  • Zoznam garantovaných zamestnaní
  • Aktuality z odvetvia
  • Dokumenty na stiahnutie
  • Fotogaléria

Národné štandardy zamestnaní v sektore

sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály

A/ Charakteristika materiálov

SKLO

medzi charakteristické vlastnosti skla patria: veľká tvrtdosť, vysoká pevnosť v ťahu, malá tepelná a elektrická vodivosť, ľahká tvarovateľnosť, priehľadnosť a priesvitnosť, nízka chemická reaktivita, hygienická dokonalosť, 100 % recyklovateľnosť a vyrába sa z prírodných surovín. Výborné chemické a elektrické vlastnosti predurčujú sklo ako materiál vhodný pre extrémne pracovné podmienky v obalovej technológii, optickom a elektrotechnickom priemysle. (1)

KERAMIKA

všeobecnými vlastnosťami keramických materiálov z chemického hľadiska je nereaktivita, z mechanických vlastností tvrdosť, vysoká tepelná stabilita a krehkosť a z elektrických nevodivosť.  Tradičnou keramikou sú označované materiály na báze hlinitokremičitanov a porcelán, ostatné materiály sa nazývajú technická alebo inžinierska keramika. Tradičná keramika sa používa v stavebnom priemysle, technický porcelán v elektrotechnike. 

MINERÁLNE VÝROBKY

Základ minerálnych výrobkov tvoria minerálne vlákna. Minerálne vlákna májú oproti iným izolačným materiálom tú výhodu, že sú  vzájomne prekrížené a vytvárajú veľmi jemnú štruktúru, ktorá je pretkaná miniatúrnymi čiastočkami vzduchu. Tie dodávajú materiálu z minerálnych vlákien vysoké tepelne izolačné vlastnosti. Vďaka prírodnej báze a vláknitej štruktúre je materiál vysoko ekologický a v plnej miere recyklovateľný.

NEKOVOVÉ MATERIÁLY

Hrubé rozdelenie týchto materiálov je podľa pôvodu na anorganické a organické a v obidvoch prípadoch na prírodné a umelé.

Nekovové materiály anorganické sa používajú v stavebníctve pre ich význačné fyzikálne a chemické vlastnosti ako tvrdosť, nevodivosť, žiaruvzdornosť, alebo odolnosť proti chemikáliám. K prírodným nerastným hmotám patria minerály a horniny, ktoré sa upravujú iba na požadovaný tvar. Nekovové materiály organické v prírodnom stave, ako koža, textilné vlákna, korok a drevo sa používajú v nábytkárskom a stavebnom priemysle.

2/ Význam materiálov

SKLO

kde sa používa je nenahraditeľným materiálom. Sprevádza nás v každodennom živote. Využívame ho v lekárstve a lekárnictve, stavebníctve a architektúre, v chémii a optike, v potravinárskom a stavebnom priemysle, sklené /optické/ vlákna v elektrotechnickom.

KERAMIKA

je tradičnou stavebnou hmotou pre výrobu tehál a prefabrikátov. Kamenina a šamot sú nenahraditeľné v

v tepelných procesoch pri výrobe železných a neželezných materiálov, technický porcelán pri prenose elektrickeho napätia.

MINERÁLNE VÝROBKY

Minerálna izolácia ponúka optimálne riešenie pre všetky typy základných konštrukcií stavieb. Nezáleží na tom, či je dom z panelov, tehly alebo pórobetónu. Minerálna izolácia súčasne umožňuje domu dýchať tým nedochádza k zadržiavaniu vlhkosti vnútri domu a následnej tvorbe plesní a je najvhodnejšou tepelnou izoláciou pre stále viac obľúbené drevostavby.

NEKOVOVÉ MATERIÁLY

Použitie nekovových technických materiálov v strojárenstve je obmedzené, pretože sa svojimi vlastnosťami nevyrovnajú kovom. Majú však niektoré špeciálne vlastnosti pre ktoré sa uplatnili práve v stavebnom priemysle. Používajú sa hlavne v stavebníctve a pre výrobu spotrebných predmetov v nestrojárenských spracovateľských odvetviach.

3/ Budúcnosť materiálov

SKLO

Sklársky priemysel pokračuje vo vzostupnom trende z roku 2010. V centre pozornosti ostávajú energetický obrat, materiálová efektivita a trvalá udržateľnosť. Na tieto výzvy sklári odpovedajú inováciami produktov vo všetkých oblastiach. Celý sklársky priemysel sa už niekoľko rokov venuje trvalej udržateľnosti, ktorá sa stáva základnou požiadavkou vo všetkých čiastkových oblastiach – sklo je základom pre mnohé produkty najvyššej technickej úrovne. Sklársky priemysel prináša inovácie aj v oblasti neoslňujúcich vonkajších a vnútorných zrkadiel pre automobily, ktoré svetlo filtrujú a redukujú tak oslňovanie, či pri laserovom kódovaní farmaceutického skla, ktorým možno označovať liečivá. Sklenené ochranné trubice, dôležitá súčasť parabolických solárnych elektrární, izolačné trojsklá, jedno z energeticky najefektívnejších riešení pre maximalizáciu úspor energie pomocou skla, či bezolovnaté interiérová zrkadlá, ktoré možno vyrobiť takmer bez škodlivín. Sklo je významný materiál budúcnosti, ktorý šetrí energie i zdroje. Energetický obrat sa preto nesmie stať konkurenčnou nevýhodou pre sklársky priemysel, lebo bezpečná budúcnosť priemyslu vyrábajúceho sklo, výrazne prispieva k dosiahnutiu globálnych cieľov ochrany klímy. Budúcnosť ukáže, akým inovatívnym a trvalo udržateľným materiálom je sklo. Ako recyklovateľný materiál má veľké možnosti v oblasti prenosu a zobrazovateľnosti video a opto signálov, v automobilovej technike a stavebníctve (ako sklená vlna). (2)

KERAMIKA

Všetky druhy keramiky: leštené keramické povrchy, kuchynské misy, vane, toalety, obklady do kúpeľne, obklady bazénov, všetky druhy porcelánu užitkového a elektrotechnického majú nenahraditeľný význam a použitie. Nová generácia antibakteriálnych dlaždíc má schopnosť ničiť nemocničné baktérie. Medzi ďalšie novinky patrí keramika so zosilnenými vláknami, kompozitná keramika s vodivými povlakmi pre vykurovacie systémy, keramické dlaždice s vnútornými poréznymi vrstvami tepelnej a akustickej izolácie a nové tvary, formy a vlastnosti modernej keramiky, ktorá minimalizuje akékoľvek nepriaznivé účinky svojej produkcie a uplatňuje environmentálne zásady pri jej výrobe.

NEKOVOVÉ MATERIÁLY

Nekovové materiály a ďalšie suroviny sa používajú hlavne v stavebnom priemysle. Stali sa súčasťou trvalo udržateľných materiálov s vysokým ekologickým významom. Ako si udržať súčasnú životnú úroveň, chrániť životné prostredie a ešte ušetriť peniaze­? Odpoveď dávajú moderné stavebné materiály a moduly s vysokými tepelno izolačnými vlastnosťami, medzi ktorými majú význačné miesto minerálne a sklené vlákna. Objavovanie ložísk fosílných palív prekonalo svoj vrchol pred 40 rokmi a počet nových ložísk klesá, zásoby dochádzajú. Čoraz viac ako predtým využívame energiu, ktorej cena stúpa, a to je naďalej neudržateľné. Kde hľadať najväčších spotrebiteľov energie? Priemysel spotrebuje 28 %, doprava 32 %, ale najväčšiu spotrebu enegie 40 % majú budovy, predovšetkým naše domácnosti. Všetka energia získavaná spaľovaním uhlia a plynu prispieva ku globálnemu otepľovaniu a klimatickým zmenám našej planéty. Ako tento problém riešiť? Neexistuje jeden spôsob riešenia, ale kombinácia viacerých prístupov. Dôležitú rolu hraje podpora obnoviteľných zdrojov energie. Najväčší efekt však dosiahneme, ak znížime spotrebu energie práve pri budovách. Úsporné kotly a 2-3 vrstvé izolačné sklá  zlepšujú tepelnú úsporu našich stavieb. Zďaleka najrýchlejšiu a finančne najvýhodnejšiu cestu ako chrániť energiu nám poskytuje tepelná izolácia. Nastal čas, aby sa šetrila energia. Tepelnú stratu znížime izoláciou z minerálnych a sklených vlákien. Ročne tak dosiahneme o 35 % nižšiu spotrebu energie na 1 m². Náklady na vykurovanie sa vrátia do 4 rokoch. S predpokladaným zvyšovaním cien palív, znižovaním vládných dotácií je už teraz isté, že návratnosť investícií ešte porastie. Okrem úspory energie poskytuje tepelná izolácia pohodlie, požiarnú ochranu A1, zaisťuje zvukovú izoláciu a hlavne stálosť. (3)

4/ Záver

Národné štandardy zamestnaní v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály (spolu 53) boli zamerané na výrobu skla, keramiky, kameniny, porcelánu a zo stavebných materiálov na výrobu výrobkov z minerálnych a sklených vlákien. Nekovové materiály ako guma, termoplasty a termosety boli riešené v sektorových radách pre chémiu a stavebníctvo.

Spracované podľa materiálov z internetu a priložených zdrojov.

  • – Sklo (strom života) – publikácia ZSP SR a RF, 2013
  • - veľtrh Glasstec 2012 - ročenka Nemeckého sklárskeho priemyslu 2014
  • - DVD Knauf Insulation – Je čas chrániť energiu, 2010

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie