Kontakty na Realizačný tím TREXIMA Bratislava

 • Sektorová rada
 • Meno
 • Email
 • Telefón
 • Administratíva, ekonomika, manažment
 • Ing. Soňa Gerthoferová
 • 02/333 222 04
 • Automobilový priemysel a strojárstvo
 • Mgr. Ing. Jozef Krabáč
 • 02/333 222 58
 • Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo
 • Ing. Soňa Šedajová
 • 02/333 222 00
 • Celulózo - papierenský a polygrafický priemysel
 • Ing. Soňa Gerthoferová
 • 02/333 222 04
 • Doprava, logistika a poštové služby
 • Mgr. Ivana Targošová
 • 02/333 222 17
 • Elektrotechnika
 • Ing. Oliver Kovťuk
 • 02/333 222 02
 • Energetika, plyn a elektrina
 • Ing. Soňa Gerthoferová
 • 02/333 222 04
 • Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
 • Ing. Oliver Kovťuk
 • 02/333 222 02
 • Chémia a farmácia
 • Ing. Oliver Kovťuk
 • 02/333 222 02
 • Informačné technológie a telekomunikácie
 • Mgr. Klaudius Šilhár PhD.
 • 02/333 222 80
 • Kultúra a vydavateľstvo
 • Mgr. Jakub Žabka
 • 02/333 222 82
 • Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
 • Ing. Soňa Gerthoferová
 • 02/333 222 04
 • Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch
 • Mgr. Diana Kozáková
 • 02/333 222 78, 0915 88 60 61
 • Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
 • Ing. Silvia Mačkay
 • 02/333 222 14
 • Potravinárstvo
 • Ing. Silvia Mačkay
 • 02/333 222 14
 • Remeslá a osobné služby
 • Ing. Soňa Šedajová
 • 02/333 222 00
 • Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály
 • Ing. Oliver Kovťuk
 • 02/333 222 02
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia
 • Mgr. Ivana Targošová
 • 02/333 222 17
 • Ťažba a úprava surovín, geológia
 • Ing. Silvia Mačkay
 • 02/333 222 14
 • Textil, odevy, obuv a spracovanie kože
 • Mgr. Diana Kozáková
 • 02/333 222 78, 0915 88 60 61
 • Veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport
 • Mgr. Klaudius Šilhár PhD.
 • 02/333 222 80
 • Verejné služby a správa
 • Mgr. Alexandra Andrejkovicz
 • 02/333 222 93
 • Voda, odpad a životné prostredie
 • Mgr. Ivana Targošová
 • 02/333 222 17
 • Zdravotníctvo, sociálne služby
 • PhDr. Dagmar Komačeková, PhD.
 • 02/333 222 70

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie