Kontakt

Gestor projektu NSP

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.

generálna riaditeľka Sekcie práce

MPSVR SR

Špitálska 4 - 6, 81643 Bratislava

Realizačný tím projektu NSP

TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.

PaedDr. Lucia Dítětová

manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov,
projektová manažérka NSP

TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.

Drobného 29, 844 07 Bratislava
Tel: 02 / 333 222 96

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie