Otázky a odpovede

Na tejto stránke nájdete prehľad otázok a pripomienok k projektu NSP, ktoré Realizačnému tímu zaslalipoužívatelia. Prostredníctvom priloženého formulára môžete aj Vy odoslať otázku alebo pripomienkuk projektu NSP Realizačnému tímu. Za Vaše námety a postrehy Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Odpoved na otazku 1

Autor:Test Meno 1
2015-07-30 09:16:47

test spravy 1 test spravy 1 test spravy 1 test spravy 1 test spravy 1 test spravy 1 test spravy 1 test spravy 1 test spravy 1 test spravy 1 test spravy 1 test spravy 1 test spravy 1 test spravy 1 test spravy 1 test spravy 1 test spravy 1 test spravy 1

Odpoveď:

Autor: Ľubomír Ferenc sad sdasd sadsasdsada
2015-07-30 12:10:21

text odpovede 1 text odpovede 1 text odpovede 1 text odpovede 1 text odpovede 1 text odpovede 1 text odpovede 1 text odpovede 1 text odpovede 1 text odpovede 1 text odpovede 1

predmet 123123123

Autor:meno3test
2015-07-30 12:09:28

test text spravy test text spravy test text spravy test text spravy test text spravy test text spravy test text spravy test text spravy test text spravy test text spravy test text spravy test text spravy

Odpoveď:

Autor:Ing. admin Priezvisko Csc
2015-09-29 09:42:37

text 123 123 123

Prístup na verejný portál NSK

Autor:Oľga Letavajová
2011-01-28 00:00:00

Dobrý deň. Pracujem v oblasti neštátnych služieb zamestnanosti, zároveň v oblasti celoživotného vzdelávania. Zaujal ma projekt Národná sústava kvalifikácií, v zákone o CŽV sa píše, že je od 1.1.2011 sprístupnený aj verejný portál NSK. Moje pokusy nájsť spôsob, ako sa dostať do tohto registra skončili neúspešne. Neviem, či je teda už tento portál funkčný - ak áno - prosím Vás o radu, ako sa dostať do portálu a ako ho možno využívať. Taktiež som si čítala správy ohľadne realizácie prípravy tohto portálu a chcem sa opýtať - či by bola nejaká možnosť externe spolupracovať s Vami na nejakých prieskumoch, analýzach, zbere údajov, mapovania a pod., a tým sa podieľať na tomto projekte. Mala by som záujem o takúto spoluprácu. Za skorú odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom, Oľga Letavajová, Handlová, tel. č.: 0903548641

Odpoveď:

Autor:Administrátor
2011-02-01 00:00:00

Prajem Vám príjemný deň Vážená p. Letavajová, v prvom rade sa Vám chcem poďakovať za Váš záujem o projekty realizované na podporu zamestnanosti a systému celoživotného vzdelávania. Národná sústava povolaní je významný projekt v oblasti zamestnanosti, ktorý je v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a naša spoločnosť je dodávateľom služieb. Vaše otázky boli skôr smerované k ďalšiemu národnému projektu Národná sústava kvalifikácií pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Musím však konštatovať, že verejný portál k tomuto projektu zatiaľ nie je k dispozícii, a to z toho dôvodu, že ešte nebola zahájená realizácia projektu. Zatiaľ Vám neviem povedať, kto bude realizátorom projektu a či príprava verejného portálu bude riešená rezortne, resp. dodávateľsky. Čiže pokiaľ máte záujem podieľať sa na projekte NSK, budete musieť počkať na jeho oficiálnu realizáciu. Pokiaľ táto informácia bude dostupná, určite ju nájdete aj na stránke www.sustavapovolani.sk. Pokiaľ by ste mali záujem ko

počet povolaní

Autor:Milan Martinák
2012-07-07 00:00:00

Som pracovníkom NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska), ktoré sú členom európskej učiteľskej odborovej organizácie ETUCE/CSEE. Táto organizácia uvažuje o vytvorení Európskej rady vzdelávania o zamestnanosti a kompetenciách.Pýtajú sa nás, či existuje taká rada aj na Slovensku. Na internete som našiel vašu webovú stránku, o ktorej som im poslal informáciu.Neviem, či som informoval správne. Ak áno, požiadali ma, aby som vás oboznámil s tým, že by radi privítali vašu účasť na medzinárodnom seminári, kde býva konferenčným jazykom obvykle angličtina a francúzština. Oznámte mi prosím, či som vás správne zaradil. Následne vám zašlem kontaktnú adresu ETUCE/CSEE, ktorá sídli v Bruseli. S pozdravom Ing. Milan Martinák, NKOS

Odpoveď:

Autor:Administrátor
2012-07-09 00:00:00

Vážený p. Martinák, ďakujeme za informáciu. Privítame sprostredkovanie kontaktu a doplňujúce informácie o medzinárodných aktivitách v oblasti zamestnanosti a najmä v definovaní kompetenčných modeloch, nových zručnostiach pre nové pracovné miesta a pod. Napriek tomu, že Národná sústava povolaní je našim národným systémom na určovanie požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu, je pre nás dôležité spojenie aj s medzinárodným prostredím so zámerom účinnej podpory mobility pracovnej sily najmä v európskom priestore. S pozdravom, Lucia Dítětová

odpoved na test predmet

Autor:testovac
2015-09-25 13:36:08

text \\xz\\xz\\

Odpoveď:

Autor:Ing. admin Priezvisko Csc
2015-09-29 09:43:48

odpoved na test predmet

Spýtajte sa nás

Meno

Email

Predmet

Text správy

Bezpečnostný kód


CAPTCHA Image   zmeniť obrázok

Zavrieť

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie