Informácie o NSP

Národná sústava povolaní - Váš partner na trhu práce

Výhody pre občana

NSP prináša občanom získanie prehľadu a rýchlu orientáciu v možnostiach pracovného uplatnenia a ďalšieho vzdelávania, zároveň ide o verejne dostupný národný katalóg zamestnaní na slovenskom trhu práce a konkrétnych požiadaviek na ich vykonávanie. Občania sa môžu rozhodovať v rámci osobnej kariéry s ohľadom na perspektívy jednotlivých zamestnaní a sektorov národného hospodárstva, NSP spája aktérov na trhu práce.

  • Dátum vytvorenia: 04. 08. 2015

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie