NSP Novinky

Tvorba NŠZ úspešne napreduje

Národná sústava povolaní III (NSP III) v máji úspešne pokračovala svojou druhou realizačnou fázou. V rámci nej bola vytvorená a následne Aliancou sektorových rád schválená takmer štvrtina z celkového počtu národných štandardov zamestnaní (NŠZ), ktoré majú byť v tretej etape NSP schválené.

Najlepšie výsledky z celkového počtu 24 sektorových rád preukázala Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby, ktorá od spustenia NSP III vytvorila už 54 NŠZ. Na druhom mieste je Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože, ktorá má na svojom konte 41 NŠZ. Tretie miesto patrí Sektorovej rade pre kultúru, vydavateľstvo, ktorá vytvorila spolu 24 NŠZ. Je potešiteľné, že dve z troch najproduktívnejších sektorových rád, sú nové sektorové rady, ktoré začali svoju činnosť treťou etapou NSP.

Je však potrebné poznamenať, že z počtov NŠZ, ktoré sektorové rady garantujú, niektoré podstatnú časť NŠZ vytvorili už v rámci druhej etapy.

 

  • Dátum vytvorenia: 01. 06. 2015

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie