NSP Novinky

Počet vytvorených NŠZ sa prehupol do druhej polovice

Mesiace júl a august sú pre expertov Národnej sústavy povolaní horúcimi nielen vďaka letnému počasiu, ale aj kvôli veľkému množstvu národných štandardov zamestnaní (NŠZ), ktoré musia byť v rámci štvrtej realizačnej etapy spracované. Zmluvné podmienky za toto obdobie zaväzujú na spracovanie až 400 NŠZ. V súčasnosti môžeme skonštatovať, že z celkového počtu 1000 NŠZ, ktoré si dali tvorcovia NSP za cieľ splniť do konca jeho realizácie, sú spracované už takmer dve tretiny NŠZ.
Medzi najaktívnejšie sektorové rady – a to od začiatku realizácie – patria Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby a Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo. Do prvej trojky najaktívnejších sektorových rád sa za 4. realizačnú fázu prebojovala Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby.

  • Dátum vytvorenia: 07. 07. 2015

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie