NSP Novinky

Príklady dobrej praxe – partnerstvá zamestnávateľov a škôl = úspech budúcnosti

Spoznajte príklady dobrej praxe pri rozvíjaní spolupráce škôl so zamestnávateľmi a inšpirujte sa k aktivitám smerujúcim k zvyšovaniu kvality pracovnej sily v Slovenskej republike.

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO

DOPRAVA

ELEKTROTECHNIKA

HUTNÍCTVO A ZLIEVARENSTVO

CHÉMIA

LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL

POTRAVINÁRSTVO

SKLÁRSTVO

  • Dátum vytvorenia: 18. 05. 2012

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie